Ovim putem pokrećem inicijativu prema Ministarstvu za odgoj i obrazovanje, da preporuči uvođenje časa historije u Plan i program nastavnog predmeta historija, u osnovnim i srednjim školama koji bi se u saradnji sa JU Fond memorijala KS, održavao u Memorij

Amra Junuzović-Kaljić
Inicijativa

Ovim putem pokrećem inicijativu prema Ministarstvu za odgoj i obrazovanje, da preporuči
uvođenje časa historije u Plan i program nastavnog predmeta historija, u osnovnim i
srednjim školama koji bi se u saradnji sa JU Fond memorijala KS, održavao u Memorijalnom
centru Kovači, na mjestu koje svojim postojanjem i stalnim muzejskim postavkama, svjedoči
našoj skorašnjoj istoriji, Oslobodilačkom ratu 1992-1995, naša djeca i omladina se mogu
podrobnije upoznati sa ratnim događajima i herojskoj odbrani Grada.

Pitanje: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 16 Mart, 2022
Pošalji mail: 
Da