Omogućavanja nastavka rada Ministarstva za boračka pitanja i obezbjeđivanja transparenstnosti rezultata ostvarenih prava po Zakonu o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH u Kantonu Sarajevo