Obratila nam se grupa građana, srčanih bolesnika, vezano za lijekove koji su obavezni dio njihove treapije.

Fazlija Nedžad
Pitanje

Obratila nam se grupa građana, srčanih bolesnika, vezano za lijekove koji su obavezni dio njihove treapije. To su bolesnici koji su imali infarkte ili koji imaju kardiovaskularne bolesti trajnog karaktera.
Naime, lijek Plavix (od 75 mg), koji bolesnici moraju piti duže vrijeme, prema uputi neke od nadležnih ustanova na KS, može se dobijati na recept samo 12 mjeseci. Taj lijek se pije radi razbijanja trombova. Iako specijalisti internisti, propisuju da se taj lijek uzima i duži period od 12 mjeseci, nakon isteka perioda od 12 mjeseci, od početka uzimanja ovog lijeka, ljekarima porodične medicine je zabranjeno da više izdaju i recept za ovaj lijek, pa su pacijenti prinuđeni da ga sami plaćaju u punom iznosu. Mjesečno moraju izdvojiti oko 60 KM za ovaj lijek. To je godišnje 720,00 KM.
Inisistiram da nam se da informacija, ko je donio odluku o ovome i da se prioritetno omogući da ovi pacijenti lijek Plavix (ili adekvatnu zamjenu, da ne bude da protežiram neku farmaceutsku industriju) mogu dobijati čitavo vrijeme liječenja po prijedlogu specijaliste, odnosno dok za tim imaju potrebu, na recept i bez naknade. Tražim da se Vlada KS zaduži da ovo riješi i da nas na narednoj sjednici o ovome informiše.
Drugo, ista kategorija pacijenata, pije i lijek Crestor ili Sortis, koji je do prošle godine bio na esencijalnoj listi lijekova, te se mogao uzimati na recept i bez naknade. Prema novoj listi, pacijenti plaćaju participaciju od skoro 30 KM mjesečno, što godišnje iznosi 360,00 KM. Sa gore navedenim izdacima, jedan pacijent godišnje mora za svoju terapiju izdvojiti preko 1.000,00 KM.
Insistiram da se i ovaj lijek vrati na esencijalnu listu, odnosno da se omogući da pacijenti isti koriste na recept i bez participacije.
Zašto na ovom insistiram, nakon agresije, najveći broj bolesti su iz oblasti kardiovaskularnog sistema. To je sve posljedica ogromnog stresa i napora koje smo svi zajedno ovdje proživjeli. Trebamo li nakon svega toga, sada kažnjavati žrtve tog stanja, a to su naši sugrađani. Ako već nemamo zadovoljavajuću primarnu prevenciju ovih bolesti, moramo građanima omogućiti bar besplatnu terapiju

Proslijeđeno: