Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privremenom korištenju javnih površina, još uvijek u fazi nacrta i to od polovice 2011. godine ( tačnije od 21.07.2011.) a bilo bi bitno da se usvoji prije početka turističke sezone 2012. godine

Naser Nabil
Pitanje

„ Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privremenom korištenju javnih površina, još uvijek u fazi nacrta i to od polovice 2011. godine ( tačnije od 21.07.2011.) a bilo bi bitno da se usvoji prije početka turističke sezone 2012. godine, posebno sa aspekta ljetnih bašti i sl. pa se postavlja pitanje šta je sa tim zakonom i kada će ovaj zakon u formi prijedloga se naći na dnevnom redu Skupštine radi usvajanja ?“

Odgovor: