Na osnovu molbe roditelja učenika JU OŠ Osman Nakaš podnosim inicijativu za zamjenu sportske podne podloge u sali za tjelesni odgoj JU OŠ Osman Nakaš koja je dotrajala i oštećena usljed poplava, a i iz razloga što su u školi su u skorije vrijeme predviđen

Danijela Kristić
Inicijativa

Na osnovu molbe roditelja učenika JU OŠ Osman Nakaš podnosim inicijativu za zamjenu sportske podne podloge u sali za tjelesni odgoj JU OŠ Osman Nakaš koja je dotrajala i oštećena usljed poplava, a i iz razloga što su u školi su u skorije vrijeme predviđeni radovi na poboljšanju energijske efikasnosti te bi bilo svrsishodno obaviti zamjenu prije ili u tom periodu.

Odgovor: 

Odgovor Osnovne škole "Osman Nakaš" broj: 04-990/23 od 10.07.2023. godine

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 24 April, 2023
Pošalji mail: 
Da