• Molim Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo da mi dostavi podatke o broju izvršenih kontrola od 2018. godine do danas na osnovu člana 21. Ugovora o pružanju zdravstvene zaštite osiguranim licima Kantona Sarajevo potpisanim sa Kliničkim cent

Segmedina Srna-Bajramović
Pitanje

• Molim Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo da mi dostavi podatke o broju izvršenih kontrola od 2018. godine do danas na osnovu člana 21. Ugovora o pružanju zdravstvene zaštite osiguranim licima Kantona Sarajevo potpisanim sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu i Općom bolnicom „Prim dr. Abdulah Nakaš“, kao i informacije o utvrđenom stanju, te kopije akata tih kontrola.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 13 Novembar, 2019
Pošalji mail: 
Ne