Molim Vladu Kantona Sarajevo da mi se dostave imena i prezimena, stručna sprema, stranačka pripadnost svih upravnih i nadzornih odbora, skupština javnih preduzeća, menadžmenta i direktora svih javnih ustanova i preduzeća u Kantonu Sarajevo.