"Molim ministra prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da mi odgovori po kom pravnom osnovu je Ministarstvo stambene politike Kantona Sarajevo, stanove (koji su upisani u finansijske i knjigovodstvene evidencije Zavoda za izgradnju Kantona Saraje

Hamed Aljović
Pitanje

"Molim ministra prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da mi odgovori po kom pravnom osnovu je Ministarstvo stambene politike Kantona Sarajevo, stanove (koji su upisani u finansijske i knjigovodstvene evidencije Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo) dodjeljivalo na privremeno korištenje, ko je (ime i prezime) potpisao Odluku (zaključak, rješenje) o dodjeli navedenih stanova na privremeno korištenje i ko je odgovoran ako "privremeni" korisnik (poslije deložacije) eventualno ostavi dugove po osnovu neplaćenih komunalnih usluga?"