“Molim Ministarstvo zdravstva, Zavod zdravstvenog osiguranja da mi dostave kopije kvartalnih izvještaja o poslovanju i izvršenju plana i programa za 2019. godinu koje su shodno članu 20. potpisanog ugovora sa ZZO KS, Klinički centar Univerziteta u Saraj

Neira Dizdarević
Pitanje

“Molim Ministarstvo zdravstva, Zavod zdravstvenog osiguranja da mi dostave kopije kvartalnih izvještaja o poslovanju i izvršenju plana i programa za 2019. godinu koje su shodno članu 20. potpisanog ugovora sa ZZO KS, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i Opća bolnica „Prim dr. Abdulah Nakaš“ dužni dostavljati.”

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 12 Novembar, 2019
Pošalji mail: 
Da