• Molim Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da izvrši nadzor nad objektima (naročito planinarskim domovima) na području planine Igman, koji nisu priključeni na kanalizacionu mrežu, a ne posjeduju septičke jame

Neira Dizdarević
Inicijativa

• Molim Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da izvrši nadzor nad objektima (naročito planinarskim domovima) na području planine Igman, koji nisu priključeni na kanalizacionu mrežu, a ne posjeduju septičke jame

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 12 Novembar, 2019
Pošalji mail: 
Da