Molim da ponovite nadzor jer održavatelj liftova pravno lice “WORKER-ELEVATOR INŽINJERING” d.o.o. Sara-jevo ima odobrenje o stručnoj osposobljenosti broj 01-31-89-XII/22 od 12.12.2022. godine izdato od imeno-vanog tijela ZAGREBINSPEKT d.o.o. Mostar, te is

Danijela Kristić
Inicijativa

Molim da ponovite nadzor jer održavatelj liftova pravno lice “WORKER-ELEVATOR INŽINJERING” d.o.o. Sara-jevo ima odobrenje o stručnoj osposobljenosti broj 01-31-89-XII/22 od 12.12.2022. godine izdato od imeno-vanog tijela ZAGREBINSPEKT d.o.o. Mostar, te ispunjava sve zakonske obaveze vezane za Naredbu o sig-urnosti liftova. U prilogu inicijative dostavljam kopiju odobrenja o stručnoj osposobljenosti.

Pitanje: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 8 Mart, 2023
Pošalji mail: 
Da