“Moje zastupničko pitanje je upućeno bivšem Ministarstvu za stambena pitanja o realizaciji Odluke o dodjeli stanova mladima pod povoljnijim uslovima (“Odluka donešena u prošlom mandatu). Jesu li stanovi dodijeljeni, pod kojim uslovima i da li se isplaćuju

Rasim Smajić
Pitanje

“Moje zastupničko pitanje je upućeno bivšem Ministarstvu za stambena pitanja o realizaciji Odluke o dodjeli stanova mladima pod povoljnijim uslovima (“Odluka donešena u prošlom mandatu). Jesu li stanovi dodijeljeni, pod kojim uslovima i da li se isplaćuju? Molim da mi se dostavi odluka i spisak kome su dodijeljeni stanovi pod povoljnijim uslovima. Molim odgovor u pisanoj formi.”

Odgovor: 

O D G O V O R:

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo koje je prema Zakonu o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:2/12-Prečišćeni tekst, 41/12 i 8/15) preuzelo državne službenike i namještenike, arhivu, dokumentaciju i sredstva rada Ministarstva stambene politike ističe slijedeće:

Skupština Kantona Sarajevo je donijela Odluku o uslovina i načinu pokretanja nove stambene izgradnje u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 13/08 i 14/10), koju Vam u prilogu dostavljamo.
Članom 4. stav (1) navedene Odluke je propisano:
„Vlada Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada), svake godine donosi Odluku o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima, na koju saglasnost daje Skupština Kantona Sarajevo.“
Dakle, od 2008.godine Vlada Kantona Sarajevo svake godine donosi Odluku o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima, na koju saglasnost daje Skupština Kantona Sarajevo.
U 2015.godini Vlada Kantona Sarajevo je doneijela Odluku o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 25/15) i Skupština Kantona Sarajevo je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-16501-4.1/15 od 28.05.2015.godine o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/15), koje Vam u prilogu dostavljamo.
U skladu sa navedenim Odlukama počev od 2008.godine, ranije Ministarstvo stambene politike Kantona Sarajevo, a sada Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, provodi javne pozive i sačinjava rang liste kandidata svaki mjesec i iste dostavlja investitorima, a to su Kantonalni stambeni fond Sarajevo za stanove na lokaciji Dobrinja V, objekat E i objekat B, Općina Novi Grad i Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za stanove na lokaciji Rosulje 2, Općina Vogošća.
Postupak javnog poziva se provodi prema Odluci o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima i svaki mjesec Konačne rang liste sa imenima kandidata se objavljuju na web stranici Ministarstva.
Investitori su obavezni da odmah po dostavljanju Konačne rang liste kandidata koji ispunjavaju uslove i kriterije po Javnom pozivu za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima, otpočnu i u roku od sedam dana pozovu sve kandidate prema utvrđenom redoslijedu konačne rang liste i u dogovoru sa njima potvrde njihovo opredjeljenje za kupovinu stana. Kandidati prema prihvaćenoj strukturi stana između Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i investitora, odabiraju i rezervišu sebi odgovarajuću stambenu jedinicu. Po zaključivanju ovog dogovora između investitora i kandidata, investitori su obavezni ostaviti kandidatu rok od najmanje 30 dana za obezbjeđivanje sredstava za finansiranje kupovine stana i potom zaključuju kupoprodajni ugovor.
Prema tome, konačne rang liste sa imenima kandidata su transparentno i javno od 2008.godine objavljivane na web stranici Ministarstva.

S poštovanjem,

PRILOG:
- Odluku o uslovina i načinu pokretanja nove stambene izgradnje u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 13/08 i 14/10),
- Odluka o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 25/15),
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-16501-4.1/15 od 28.05.2015.godine o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/15), u pisanoj i elektronskoj formi CD.

Odgovor: