Moguće rješavanje problema devastiranog obdaništa u ulici Kemala Kapetanovića

Efendić Faruk
Inicijativa

Prva inicijativa odnosi se na moguće rješavanje problema devastiranog obdaništa u ulici Kemala Kapetanovića koji se nalazi u okruženju tri osnovne škole, Međunarodnog centra za djecu i omladinu, vjerskog objekta džamije te stambenog bloka, što znači na veoma frekventnom prostoru sa velikim brojem djece i građana.