Ministru prostornog uređenja, da donese odluku bar još za 12 mjeseci da produži legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, kako bi građani mogli da podnesu zahtjeve

Radeljaš Esed
Inicijativa

Ministru prostornog uređenja, da donese odluku bar još za 12 mjeseci da produži legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, kako bi građani mogli da podnesu zahtjeve, jer još je veliki broj, naročito boračke populacije koja nije riješila svoje stambeno pitanje. Mislim da je to u interesu općina jer kroz dvije rente plaćanja, odnosno i rente i posebne rente da bi došli do punjenja budžeta opštine, tako da bi to bilo u interesu i općina da to urade."