Ministarstvo za Stambenu politiku je dobilo saglasnost za objavu Javnog konkursa u 2012.godini za popunu radnih mjesta državnih službenika

Papo Edina
Pitanje

Na 23. sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održane dana, 30.01.2013.godine, u okviru tačke Dnevnog reda “Poslanička pitanja, inicijative i odgovori”, zastupnica Edina Papo, postavila je slijedeće poslaničko pitanje:

 

            „Ministarstvo za Stambenu politiku je dobilo saglasnost za objavu Javnog konkursa u 2012.godini za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu stambene politike KS za radna mjesta na četiri pozicije; jedan stručni savjetnik i tri državna službenika. Pravo prvenstva bi imali uposlenici Ministarstva stambene politike koji su stekli VSS uz rad, a radili su kao namještenici više od 10 godina u organima uprave, a pogotovo za uposlenike kojima je Ministarstvo stambene politike platilo školovanje.

 

            Navedeni javni konkurs je objavljen 14.11.2012.godine u dnevnim novinama „Oslobođenje” i „Avaz”. Na isti se prijavio veliki broj kandidata.

 

            Konkurs je poništen 12.12.2012.godine po dolasku ministra Čedomira Lukića u Ministarstvo.

 

            Zašto je poništen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva stambene politike KS koji je donesen i usvojen u skladu sa propisima?

 

            Zašto je ministar unatoč novčanoj šteti od oko 6.000,00 KM, koju je nanio Ministarstvu poništavanjem konkursa bez ikakvog obrazloženja to uradio, a znamo da svaka objava bilo kojeg konkursa i poništavanjem istog se plaća iz Budžeta KS?

 

            Od uvaženog ministra tražim pismeni odgovor.”

Odgovor: