„Koliko je u zadnjih godinu dana primljeno novih uposlenika, volontera i pripravnika u službama Vlade, ministarstvima, te službama Skupštine?

Zukić Amir
Pitanje

„Koliko je u zadnjih godinu dana primljeno novih uposlenika, volontera i pripravnika u službama Vlade, ministarstvima, te službama Skupštine?

Na osnovu kojeg javnog konkursa, poziva i po kojim kriterijima?”

„Da li do sada nije bilo više od 11 komisija u Ministarstvu za boračka pitanja? Molim da mi se dostave imena članova komisije i iznos koji je dodijeljen članovima i njihov borački status, jer nas je ministar informirao da je 80% istih, van kategorija boračke populacije.“