„Koliko je u toku 2011.godine, na području Kantona Sarajevo, izrečeno prekršajnih kazni za ekološke prekršaje?“