„Koliko je investicionih radova u prethodnoj godini na području Kantona Sarajevo otvoreno, naime koliko je realnog investicionog rada koji se implementira urađeno na Kantonu Sarajevo, a to je direktno vezano za ukupnu uposlenost privrede ovog Kantona?“