Koje su dalje mjere koje ćete poduzeti kako bi obrazovni sistem u BIH oslobodili sadašnjeg religijsko i političkog uticaja od strane države?“