Kakvo je izjašnjenje Odbora za etička pitanja Univerziteta u Sarajevu na upit koji je ministar Ministarstva obrazovanja i nauke KS uputio ovom odboru a povodom skandala navođenja na prostituciju studentica Pravnog fakulteta od strane profesora