Kako je samo na osnovu ugovora iz 2010.godine gospodinu Budnji omogućeno da već šestu godinu obavlja usluge fizikalne terapije i po toj osnovi bude mu ispla ćeno više od pola miliona maraka sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo?