Kada se očekuje dovršetak zgrade na Šipu za smještaj interno raseljenih lica sa područja Općine Centar?

Dževad Rađo
Pitanje

Kada se očekuje dovršetak zgrade na Šipu za smještaj interno raseljenih lica sa područja Općine Centar?
Zašto zgrada čija je gradnja u ove svrhe započeta 2011. godine, još nije završena?