JU Dom Zdravlja KS-a sa svojih 9 domova zdravlja, 365 ambulanti i 2.100 uposlenika predstavlja najvažniju zdravstvenu ustanovu unutar Kantona Sarajevo i opslužuje 450,000 građana.