Izgradnju objekta u ulici Ejuba Ademovića

Ademović Kenan
Inicijativa

Na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.09.2011.godine, kao i na Desetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 28.12.2011.godine pokrenuta je
poslanička inicijativa od strane poslanika Kenana Ademovića, a koja se odnosi na izgradnju objekta u ulici Ejuba Ademovića, na lokalitetu na kojoj je izričito zabranjena bilo kakva gradnja zbog sanacije aktivnog klizišta.