Inicijatuva za postavljanje usporivača brzine na određenim lokacijama.