inicijativa za sanacijom starih i postavljanje novih klupa u naselju Otoka, ulica Srđana Aleksića, šetnica uz Miljacku.