Inicijativa za postavljanje dovoljnog broja klupa za odmor posjetilaca na lokalitetu gradskog groblja Vlakovo.

Danijela Kristić
Inicijativa

Ovim putem podnosim inicijativu za postavljanje dovoljnog broja klupa za odmor posjetilaca na lokalitetu gradskog groblja Vlakovo.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 29 Decembar, 2021
Pošalji mail: 
Da