Inicijativa za osvjetljenje gradskog groblja Vlakovo uključujući i glavne saobraćajnice.

Danijela Kristić
Inicijativa

Ovim putem podnosim inicijativu za osvjetljenje gradskog groblja Vlakovo uključujući i glavne saobraćajnice.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 29 Decembar, 2021
Pošalji mail: 
Ne