Inicijativa za organizovanje detaljne kontrole i edukacije načina provođenja hemijskih mjera koje se provode sa ciljem sprječavanja ulaženja, zadržavanja, razmnožavanja i smanjenja populacije štetnih glodavaca sa ciljem zaštite ljudi i životinja

Sanela Klarić
Inicijativa

Inicijativa za organizovanje detaljne kontrole i edukacije načina provođenja hemijskih mjera (upotreba rodenticida) koje se provode sa ciljem spriječavanja ulaženja, zadržavanja, razmnožavanja i smanjenja populacije štetnih glodavaca na površinama, prostorima ili objektima, sa ciljem zaštite kako ljudi i drugih životinja.

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 17 Avgust, 2023
Pošalji mail: 
Da