Inicijativa "za nabavljanje senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje niova šećera u krvi za djecu i odrasle oboljele od dijabetesa".

Rasim Smajić
Inicijativa

Zastupnik Rasim Smajić, na 41. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.04.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu "za nabavljanje senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje niova šećera u krvi za djecu i odrasle oboljele od dijabetesa".

Inicijativa u prilogu.

Proslijeđeno: 
Odgovor: