Inicijativa za izgradnju Reciklomata po uzoru na druge veće gradove i metropole. Svaka prazna ambalaža koja se ubaci u Reciklomat doprinosi očuvanju prirode, a onom ko ubaci donosi određena novčana sredstva.