Inicijativa za građevinske radove izgradnje apartmana bez poštivanja epidemiloških mjera vezanih za pandemiju corona virusa, kao i nepoštivanje ostalih zakonskih mjera na Bjelašnici.