Inicijativa “za dopunu Uredbe o organiziranju i načinu naplate parkiranja u KS (Službene novine Kantona Sarajevo broj 25. od dana 23.06.2016. godine), tačnije člana 10. i člana 18. stav (1)..."

Vildana Bešlija
Inicijativa

Zastupnica Vildana Bešlija na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “za dopunu Uredbe o organiziranju i načinu naplate parkiranja u KS (Službene novine Kantona Sarajevo broj 25. od dana 23.06.2016. godine), tačnije člana 10. i člana 18. stav (1) koji se odnose na obilježavanje i neophodne elemente za javne odnosno privatne parkinge i garaže”.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 21 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Da