Inicijativa za davanje autentičnog tumačenja odredbi Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo.