Inicijativa vezana za dopunu Uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije.

Dževad Rađo
Inicijativa

Zastupnik Dževad Rađo je na 35. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.11.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo zastupničku inicijativu, koja se nalazi u prilogu.