Inicijativa upućena Vladi Kantona Sarajevo a vezana je za odgovore na zastupnička pitanja.