Inicijativa upućena je Ministru obrazovanja, a odnosi se na pristupanje izradi normativa I standarda ishrane u vrtićima na teritoriji Kantona Sarajevo

Bajramović Srna Segmedina
Inicijativa

Moja današnja inicijativa upućena je Ministru obrazovanja, a odnosi se na pristupanje izradi normativa I standarda ishrane u vrtićima na teritoriji Kantona Sarajevo koja već na početku podrazumijeva formiranje interdisciplinarnog tima u kojem bi trebalo sudjelovati I Ministarstvo zdravstva. Naime, po nalogu ministra Oručević, na nivou JU Djeca Sarajeva, formirana je radna grupa, preciznije Komisija za unaprijedjenje ishrane u vrtićima JU Djeca Sarajeva, na čijem čelu je sjajna mlada magistrica nutricionizma Selma Gičević koja je I pokrenula cijelu ovu priču, ali treba podršku svih nas.