Inicijativa u ime Kluba zastupnika SDA prema Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo za formiranje Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja djece u inostranstvu.

Jasmina Bišćević-Tokić
Inicijativa

Zastupnica Jasminka Bišćević-Tokić na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je inicijativu u ime Kluba zastupnika SDA prema Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo za formiranje Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja djece u inostranstvu.

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 18 April, 2019