Inicijativa “Tražim od Ministarstva za rad, socijalnu politiku,raseljena lica i izbjeglice KS i od Vlade,da mi dostave informacije koliko je registrovanih sindikata u Kantonu, koliko je reprezentativnih i koji od njih traže potpisivanje novih sporazuma...