Inicijativa prema Vladi KS i resornom ministarstvu da pristupi usklađivanju harmonizaciji zakonskih i podzakonskih rješenja koja definiraju izbor i imenovanje upravljačkih struktura u ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Kanton Sarajevo.