Inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i Ministarstvu finansija, da se poveća iznos novčane pomoći nakon porođaja ženi-majci koja nije u radnom odnosu i da iznosi 405 KM.

Jasmina Bišćević-Tokić
Inicijativa

Zastupnica Jasminka Bišćević Tokić na 13. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo da obezbijede sredstva iz budžeta Kantona Sarajevo da se poveća iznos novčane pomoći nakon porođaja ženi-majci koja nije u radnom odnosu i da iznosi 405 KM.

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 3 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Da