Inicijativa prema nadležnom Ministarstvu, kao i Turističoj zajednici KS, da se što prije krene sa aktivnostima izrade Strategije razvoja turizma Kantona Sarajevo, a u skladu sa Zakonom o turizmu KS (donesen 27.04.2016.).