Inicijativa prema Ministarstvu zdravstva i Zavodu za javno zdravstvo KS za otvaranje šalter sale za uzimanje briseva (uzoraka) za potrebe kliničke mikrobiologije na području Općine Novi Grad Sarajevo.