Inicijativa prema Ministarstvu za visoko obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da izvrši sve neophodne pripremne radnje za uspostavu centra za mlade Kantona Sarajevo.