Inicijativa prema Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo u cilju poduzimanja aktivnosti na rekonstrukciji i sanaciji saobraćajnice na potezu ulica Kamenica od broja 3 do ulice Mahmutovac broj 23, Općina Stari Grad.