Inicijativa prema Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo da izradi prečišćene tekstove zakona u Kantonu Sarajevo.