Inicijativa prema Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo da izradi elektronski vodič kroz parlamentarnu proceduru u Kantonu Sarajevo.