Inicijativa prema Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih da iz sredstava plniranih za Nabavka građevina planira sredstva u iznosu od 20.000 KM za „Uređenje dvorišta i asfaltiranje prostora oko Sedme osnovne škole Blažuj“.

Mirza Čelik
Inicijativa

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnio je inicijativu prema Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih da iz sredstava plniranih za Nabavka građevina planira sredstva u iznosu od 20.000 KM za „Uređenje dvorišta i asfaltiranje prostora oko Sedme osnovne škole Blažuj“.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 27 Februar, 2019