Inicijativa prema Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo i Ministarstvu za visoko obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Mahir Dević
Inicijativa

Upućujem inicijativu Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo i Ministarstvu za visoko obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da se u postavkama Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine pripremi i uredi postavka o Ratnom predsjedništvu Republike Bosne i Hercegovine.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 24 Novembar, 2021
Pošalji mail: 
Da