Inicijativa prema ministarstvu finansija i ministarstvu za boračka pitanja kantona sarajevo

Eldar Čomor
Inicijativa

Zastupnik Eldar Čomor na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Pokrećem inicijativu da budžetska inspekcija Kantona Sarajevo odnosno Ministarstvo finansija, Skupštini Kantona Sarajevo u što kraćem roku dostavi potpuni izvještaj o utrošku sredstava iz budžeta Kantona Sarajevo dodijeljenih Fondaciji za zaštitu istorijskih činjenica Pravednost Sarajevo, za 2013., 2014. i 2015. godinu".
"Od Ministarstva za boračka pitanja KS tražim da nam se dostavi informacija o tome ko je osnivač Fondacije Pravednost Sarajevo, ko su danas, a i do sada bili predsjednici i članovi UO ove Fondacije, te ko je u proteklom periodu vršio funkciju direktora iste? Također od Ministarstva za boračka pitanja KS tražim da nam dostave svu dokumentaciju koja se tiče javnih poziva za 2013., 2014., 2015. godinu i odluke o dodjeli sredstava odabranim projektima i institucijama, a koji su se finansirali iz sredstava namjenjenih za sufinansiranje pravne pomoći u korist branilaca BiH?"